تیک تن با هدف خدمت به صنعت پوشاک و فروش آنلاین با کیفیت بالا پا به این عرصه گذاشت.